Productes de qualitat per a les millors empreses

Boví

Vedells mascles, classificació E i U, de 350 a 400kg amb més d’un any de vida. Presentació: - Especejament de peces nobles del vedell - Porcionat en safates de kg: entrecot al pes, estofats, bistec, fricandó, hamburgueses, botifarra i les nostres especialitats de carpaccio.

Productos de calidad para las mejores empresas

Bovino

Terneros machos, classificación E i U, de 350 a 400kg con más de un año de vida. Presentación: - Despiece de piezas nobles de ternero. - Porciones en bandejas de Kg: entrecot al peso, estofados,bistecs, fricandó, hamburguesas, butifarra y nuestras especialidades de carpaccio.