Productes de qualitat per a les millors empreses

Porcí

Porc del país, canals entre 75-80kg.
Presentació:
- Porcionat a demanda, a gust del client.
- Llom, cap de llom, filet, panxeta, tot tipus de retalls...
- Porc ibèric congelat (secret, pluma, presa, galta).

Productos de calidad para las mejores empresas

Porcino

Porcino del país, canales entre 75-80 kg.
Presentación:
- Porcionado a gusto del cliente.
- Lomo, cabeza de lomo, filete, panceta, todo tipo de retales...
- Carne de cerdo ibérico congelada ( secreto iberico, pluma, presa ibérica, carrillera de cerdo).